Noul Cod penal comentat. Partea specială. Ed. 2 | colectiv de autori

 Editorul: ”Volumul de fața este continuarea lucrarii „Noul Cod penal comentat. Partea generala” și abordeaza dispozițiile Parții speciale a noului Cod penal.

Explicațiile articolelor cuprinse in Partea speciala se impun cu necesitate in aceasta perioada marcata de intrarea in vigoare a noului Cod penal, deoarece in cuprinsul Parții speciale au intervenit modificari semnificative fața de legislatia anterioara, modificari constand in introducerea unor instituții noi sau a unor corecții in textele Codului penal anterior, eliminarea unor paralelisme din reglementarea unor instituții și armonizarea dreptului penal roman cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Autorii au avut in vedere și modificarile legislative ulterioare publicarii noului Cod penal, aparute in materia prescriptiei și confiscarii extinse, precum și cele din Legea de punere in aplicare a noului Cod penal și a legislației conexe in materia executarii.

Nutrim speranta ca lucrarea de fața va constitui o experienta extrem de utila in practica judiciara și va imbogați și aprofunda in continuare și patrimoniul doctrine”