Creditele pentru consum și de investiții imobiliare. Comentarii și explicații | Ana-Juanita Goicovici

12740_6492_prd.jpgEditorul: Lucrarea reprezintă un comentariu punctual şi sistematic al celor 96 de articole care alcătuiesc textul O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 288/2010, precum şi prin O.U.G. nr. 73/2012 şi a apărut din nevoia de sistematizare a soluţiilor legalecaracterizând un domeniu bulversant, cu o accelerată dezvoltare practică: creditele pentru consum şi creditele de investiţii imobiliare. 

Din cuprins

• „Lista neagră” a clauzelor bancare abuzive 
• Dreptul de rambursare anticipată a creditului
• Comisioane bancare ilicite
• „Descoperitul de cont cu aprobare tacită”
• Dobânda variabilă „în funcţie de evoluţia pieţei financiare”
• Clauza de confidenţialitate
• Clauze compromisorii  
• Formularul „Informaţii standard la nivel european”

Puncte forte

• Inexistenţa unei lucrări similare în literatura de specialitate 
• Sunt prezentate atât avantajele, cât şi dezavantajele noului sistem de protejare a consumatorilor de servicii financiare de creditare
• Probleme şi soluţii practice în legătură cu aplicarea textelor legale
• Comentarii şi explicaţii de actualitate nu numai în plan naţional, ci şi european
• Exemple de aplicare neunitară şi neuniformă a normelor O.U.G. nr. 50/2010 în favoarea consumatorilor”