Activitatea bancară. Sisteme, operațiuni și practici. Ed. 2 | Bogdan Căpraru

 Editorul: ”Prezenta lucrare reuşeşte să surprindă comprehensiv aspectele teoretice ale evolutiei bancare.

Conţinutul său cuprinde aspecte legate de particularităţile sistemelor bancare din diferite ţări, tipurile de instituţii financiar-bancare, rolul băncilor în economie, competiţia bancară, specificul organizării şi derulării activităţii bancare, caracteristicile operaţiunilor şi tehnicilor bancare, elemente de informatică bancară, precum şi aspecte legate de istorie şi cultură bancară. Abordarea activităţii bancare este realizată atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.

Lucrarea se doreşte a fi un instrument de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul activităţii bancare.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.