Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații | Petre Buneci (coord.)

 .jpg[1]Editorul: ”Adoptarea noului Cod de procedură penală a fost necesară pentru crearea unui sistem legislativ în care procesul penal să fie mai rapid şi eficient, să existe o armonizare conceptuală cu prevederile noului Cod penal (adoptat prin Legea nr. 286/2009 şi pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012 (M.Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), protecţia unitară a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale garantate de Constituţie şi normele europene în materie, cât şi stabilirea unui echilibru între toate instituţiile ce pun în aplicare normele procesual penale.
Prin Legea nr. 255/2013 (M.Of. nr. 515 din 14 august 2013) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală s-au adus o serie de modificări şi completări atât a unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale cât şi a noului Cod de procedură penală adoptat în anul 2010.
În vederea luării unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 şi a altor acte normative a fost adoptată O.U.G. nr. 3/2014 (M.Of. nr. 98 din 7 februarie 2014) prin care a fost introdusă contestaţia ca o cale ordinară de atac.

Necesitatea lucrării

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelaţii. Explicaţii se impune având în vedere trecerea de la un Cod de procedură penală vechi, bazat pe o anumită filozofie, la un Cod de procedură penală racordat la celelalte coduri existente în ţările care fac parte din Uniunea Europeană, cod care, pe lângă vechile instituţii introduce alte instituţii noi şi în care se garantează mult mai bine protecţia şi drepturile omului în sistemul justiţiei penale, cât şi un sistem procesual penal mai rapid şi mai eficient.

Din cuprins

•    o analiză sintetică a articolelor din noul Cod de procedură penală, aşa cum au fost ele modificate şi prin Legea de punere în aplicare nr. 255/2013 şi O.U.G. nr. 3/2014
•    jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg
•    analiză a noilor dispoziţii procesual penale în comparaţie cu cele existente în vechiul cod
•    tabele de corespondenţă
•    index detaliat

Puncte forte
•    procedura penală analizată din prisma practicienilor: avocaţi, judecători şi procurori
•    o abordare integrală a Noului Cod de procedură penală, având rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesuale, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor
•    corelaţii cu legislaţia anterioară (inclusiv legi speciale)
•    corelaţii cu legislaţia în vigoare (inclusiv legi speciale şi legislaţie europeană)
•    un instrument de lucru necesar pentru înţelegerea şi aplicarea noului cod
•    soluţii practice în aplicarea noilor prevederi
•    explicarea noilor reglementări
•    corelarea vechii reglementări cu cea nouă
•    integrarea normelor de punere în aplicare
•    valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei anterioare”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.