Soluționarea diferendelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului | Costin Horia Rogoveanu

 Editorul:Prezenta lucrare are drept obiectiv analizarea unuia dintre cele mai interesante sisteme de reglementare a diferendelor in cadrul organizațiilor internaționale, respectiv sistemul de soluționare al Organizației Mondiale a Comerțului.

Continuatoare a GATT, Organizația Mondiala a Comerțului are in prezent peste 150 de membri, reprezentand o organizație globala. Alaturi de extinsa acoperire geografica, OMC are și o complexa competența materiala, in special in domenii cu influența asupra comerțului internațional cu bunuri, dar și in materii precum serviciile sau proprietatea intelectuala.

Un sistem solid de reglementare a diferendelor intre membri reprezinta un element central al unei astfel de organizații internaționale. Relevanța sistemului respectiv rezulta chiar din documentul sau central, Memorandumul de Ințelegere privind reglementarea diferendelor, care indica faptul ca obiectul sau este un element esențial pentru asigurarea securitații și predictibilitații intregului sistem comercial multilateral.

Sistemul de soluționare a diferendelor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului este unul complex, pe masura importanței subiectelor urmarite. Astfel, soluționarea diferendelor in cadrul Organizației se afla intr-o permanenta adaptare la necesitațile sistemului și utilizatorilor sai, iar jurisprudența in materie este impresionanta. Pe acest fond, particularitațile sistemului de reglementare in fazele precontencioasa, contencioasa și de executare sunt atent urmarite in lucrare.

De asemenea, avand in vedere faptul ca Uniunea Europeana este un membru al Organizației Mondiale a Comerțului și ca participa in numele tuturor statelor sale in cadrul diferendelor privind comerțul cu bunuri, un capitol este dedicat implicarii Uniunii in acest sistem de soluționare.

Analiza reglementarii diferendelor prezinta un caracter practic, orientat spre aplicare. Prin urmare, prezenta lucrare poate reprezenta un instrument util pentru cei interesați in practica Organizației Mondiale a Comerțului. In același timp anumite rezultate ale cercetarii au scopul de a pune intr-o noua lumina elementele care constituie actualul sistem comercial multilateral.”