Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Ed. 3 | Jörg K. Menzer (coord.)

 Edtorul: ”Necesitatea unei a treia ediţii a Cărţii de Contracte a apărut ca urmare a multitudinii de modificări legislative apărute în ultimii doi ani, începând cu intrarea în vigoare a Codului civil şi încheind cu intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă. Astfel, s-a considerat imperativ necesar, pe de o parte, a adapta contractele existente în ediţiile anterioare la noile realităţi juridice, iar pe de altă parte, a include în lucrare noile modele de contracte care sunt reglementate ca urmare a modificărilor legislative menţionate anterior. În lumina modificărilor legislative generate de intrarea în vigoare a Codului civil (1 octombrie 2011) şi a Codului de procedură civilă (15 februarie 2013), dar şi în completarea edițiilor apărute în anii trecuţi, cu scopul de a le adapta pe acestea la noile reglementări și practici din diverse domenii, a apărut iniţiativa acestei a treia ediţii. Ediția de față vine să îmbunătățească ceea ce s-a realizat în aparițiile anterioare ale lucrării, dar și să pună la dispoziția utilizatorului o serie de alte modele de contracte, necuprinse în edițiile precedente. Numărul mare de avocaţi implicaţi în redactarea prezentei ediţii a fost determinat de dorinţa de a transpune în toate contractele experienţa specifică a fiecăruia dintre autori pe diverse domenii de specializare.”