Dreptul comerțului internațional | Aida Diana Dumitrescu

 Editorul:Lucrarea „Dreptul comerţului internaţional” îşi propune să ofere publicului de specialitate un material suplu, actualizat şi practic.
Analiza evoluţiei conceptelor teoretice este însoţită de exemple punctuale care permit o mai bună înţelegere a materialului, dar şi de dezbateri asupra practicii de referinţă, iar prin inserarea unor teste grilă, se oferă posibilitatea verificării individuale a nivelului de cunoştinţe a cititorului.

Elemente de noutate
Necesitatea lucrării reiese din considerente de sinteză şi adaptare, determinate, pe de o parte, de intenţia de a aduce în peisajul public un material de specialitate suplu, iar pe de altă parte de apariţia unor noi surse bibliografice, care obligă la actualizare şi analiză, dintre care enumerăm Codul civil, ordine ANRE, Raportul UNCITRAL 2013.

Din cuprins

 • peste 150 de grile
 • 12 contracte specifice comerţului internaţional, analizate din punctul de vedere al particularităţilor
 • prezentarea particularităţilor vânzării energiei electrice
 • prezentarea particularităţilor contractului tip EFET
 • prezentarea condiţiilor generale ale contractului FIDIC
 • analiza practicii interne şi internaţionale (Centrul de Arbitraj Washington)
 • informarea publicului de specialitate asupra practicii internaţionale
 • aplicarea unor acte normative, ordine sau alte documente (Codul civil, ordinele ANRE, Raportul UNCITRAL 2013 etc.)
 • utilizarea unui material bibliografic complex, variat şi actualizat, la elaborarea căruia concură multiple surse internaţionale
 • Puncte forte

  • un material sintetizat, actualizat şi complex, însoţit de multiple exemplificări, analize practice şi teste grilă
  • prezentarea unor particularităţi ale contractelor de comerţ internaţional (contractul de vânzare: vânzarea prin case de licitaţie, vânzarea de energie electrică, contractul tip EFET; respectiv contractul de consulting-engineering: condiţiile generale tip FIDIC etc.
  • dezbaterea unor speţe din practica internă – internaţională (Centrul  de Arbitraj Washington)