Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală. Sinteze și grile | Mihail Udroiu

 Editorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) atrage după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal. 
Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conţine o prezentare suplă şi accesibilă a noilor instituţii procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în parctică noile dispoziţii procedurale.

Din cuprins

  • sunt subliniate diferenţele dintre vechiul şi noul Cod de procedură penală
  • prezentare detaliată a modului în care vor fi aplicate în practică instituţii de o noutate absolută în sfera procesuală (cum ar fi: arestul la domiciliu, participarea autorizată la anumite activităţi, consultarea dosarului, atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi etc.)
  • sunt analizate noile instituţii procedurale, unele de mare complexitate, fără a pierde din simplitatea şi concizia stilului
  • soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, care îşi păstrează valabilitatea din perspectiva raţionamentului juridic şi după intrarea în vigoare a NCPP
  • jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg

 
Puncte forte

  • una dintre cele mai performante cărţi de procedură penală în înţelegerea şi aplicarea NCPP
  • informaţii complete pe fiecare temă de procedură penală
  • detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.”