Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni | Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroșanu, Cristinel Ghigheci

Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieniEditorul: “Acest ghid este conceput pe baza comparaţiei dintre Codul penal de la 1968 şi infracţiunile din legi speciale preluate in noul Cod penal şi textul acestuia din urmă, având ca principal obiectiv stabilirea corespondenţelor dintre legea veche şi legea nouă, evidenţierea diferenţelor, acolo unde instituţia are continuitate, respectiv prezentarea instituţiilor noi, în situaţia în care acestea nu aveau corespondenţă în reglementarea anterioară. O importanță practică deosebită o va avea identificarea legii penale mai favorabile, atât din perspectiva acţiunilor sau inacţiunilor incriminate şi a regimului sancţionator – pentru partea specială, cât şi din analiza diverselor instituţii ale părţii generale a celor două coduri penale.
Ghidul sintetizează și principalele opinii doctrinare şi soluţii practice identificate în literatura juridică scrisă până la acest moment referitoare la noul Cod penal, opiniile exprimate la conferinţele de formare a magistraţilor pe noile coduri penale şi analizează în ce măsură vechile soluţii doctrinare sau de unificare a practicii îşi menţin valabilitatea sub imperiul noului cod.