Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni | Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva

Noul Cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieniEditorul: “Structurat în raport de titlurile şi capitolele noului Cod de procedură penală, pe instituţii, ghidul urmărește o abordare exclusiv practică, bazată atât pe noţiuni de drept procesual penal, cât şi pe aspecte de reglementare internă a instanţelor şi parchetelor, care ţin, de exemplu, de modalitatea de repartizare a cauzelor, compunerea completelor etc. şi oferă soluţii, propuse de autori, în ceea ce priveşte modalitatea de interpretare şi aplicare a textelor de lege, inclusiv acolo unde acestea nu conţin reglementări explicite. Acolo unde s-a simţit nevoia, autorii au inclus scurte comentarii privind aplicarea dispoziţiilor tranzitorii prevăzute de Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală.