Noul Cod penal – Codul penal anterior. Prezentare comparativă. Observații. Ghid de aplicare. Legea penală mai favorabilă | Mihai Udroiu, Victor Constantinescu

Noul Cod penal - Codul penal anterior Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabilaEditorul: “Lucrarea reprezintă un ghid practic inedit atât prin structura sa, cât şi modalitatea în care a fost concepută de către autori prezentarea modului de aplicare a noului cod cuprinzând, în esenţă următoarele:
– prezentarea comparativă a vechiului și noului Cod Penal, cu indicarea unor soluţii posibile de determinare a legii penale mai favorabile în raport de fiecare instituţie în parte;
– prezentarea şi analiza dispoziţiilor Legii de punere în aplicare a noului Cod penal precum şi a legilor referitoare la executarea pedepselor;
– explicaţii concise şi clare ale fiecărui articol din Noul Cod penal cu sublinierea elementelor de noutate;
– trimiterea la standardele de jurisprudenţă ale Curţii Europene a Drepturilor omului în materie penală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.