Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă | Camelia Gagu, Dorin-Valeriu Bădulescu

 Editorul: ”Lucrarea „Medierea in contextul noului Cod de procedura civila” se adreseaza in special practicienilor, respectiv judecatori, mediatori, avocați, consilieri juridici, executori judecatorești și notari.
Intrucat, raportat la numarul de litigii existente pe rolul instanțelor de judecata, practica judiciara in domeniul medierii este redusa și destul de controversata, consideram extrem de util ca practicienii sa poata urmari in aceasta lucrare modalitatea corecta de abordare a instituției medierii in relație cu noile prevederi procesual civile.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.