Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații (colectiv)

Noul Cod civil. Note. Corelații. ExplicațiiEditorul: “Autorii acestei cărţi sunt magistraţi, avocaţi din cadrul unor prestigioase case de avocatură (Piperea şi Asociaţii, NNDKP, David şi Baias etc.) şi cadre universitare.

Lucrarea Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii reprezintă o primă abordare integrală a Noului Cod civil, care, departe de a fi exhaustivă, tratează atât noile instituţii din dreptul privat român, cât şi pe cele vechi, deja consacrate. Fiecare articol este analizat, încercându-se o primă explicitare a noilor reglementări.

Esenţială pentru această lucrare este realizarea corelaţiilor între vechea reglementare şi cea nouă, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea. Corelaţiile au menirea de a face trimitere la instituţiile care şi-au păstrat aceeaşi reglementare sau una asemănătoare, fiind facilitată valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei bazate pe vechiul Cod civil. Sunt făcute trimiteri la vechile reglementări din Codul comercial,Codul familiei, Decretul nr. 31/1954, Decretul nr. 167/1958 etc.

Printre elementele de noutate pe care le aduce Noul Cod civil, tratate în prezenta lucrare, amintim, pe scurt:  transformarea comerciantului în profesionist, separaţia de patrimonii (fiducia), administrarea bunurilor altuia, convenţiile matrimoniale,  modificarea regimului juridic al prescripţiei şi al termenelor de decădere, inalienabilitatea şi insesizabilitatea convenţională a bunurilor, modificările aduse în materia garanţiilor (ipoteca legală, ipoteca mobiliară, dreptul de retenţie), modificările aduse în materia dobândirii bunurilor imobile, modificările în materia răspunderii civile delictuale, în materia măsurilor de ocrotire a persoanei fizice, reglementarea in extenso a modalităţii de încheiere a contractelor la distanţă, apariţia unei noi sancţiuni de drept civil ce avea o existenţă timidă până la adoptarea Noului Cod civil (considerarea unei clauze ca nescrisă).

Astfel, pe de o parte, cartea reprezintă un instrument de lucru pentru toţi specialiştii dreptului privat, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport în activitatea judiciară şi extrajudiciară. Pe de altă parte, lucrarea are natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiştii în alte ramuri de drept, în vreme ce, pentru studenţi şi justiţiabil, îndeplineşte un rol de familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă de vast şi, pe alocuri, sinuos, al dreptului privat.

Autorii nu îşi propun un comentariu amplu, dar reuşesc, cu simţ juridic responsabil şi bine dozat, să ofere soluţii provocărilor generate de Noul Cod civil, prin notele, corelaţiile şi explicaţiile care însoţesc textul de lege.

Colectivul de autori:

1. Atanasiu Ana-Gabriela – drd., avocat Piperea & Asociaţii
2. Dimitriu Alexandru – drd., avocat Piperea & Asociaţii
3. Dobre Adriana-Florentina – avocat RTPR Allen & Overy
4. Dumitru Dragoş-Nicolae – dr., cadru didactic Universitatea “Nicolae Titulescu”, director adjunct INM
5. Georgescu-Banc Adrian – avocat Şerban & Asociaţii
6. Ionescu Radu-Alexandru – avocat NNDKP
7. Paraschiv Mihaela – judecător Curtea de Apel Bucureşti
8. Pădurariu Ioana – dr., cadru didactic Universitatea “Nicolae Titulescu”
9. Piperea Mirela – avocat Piperea & Asociaţii
10. Piperea Petre  avocat Piperea & Asociaţii
11. Răţoi Alexandru-Şerban – avocat Piperea & Asociaţii
12. Slujitoru Alex-Ionel – avocat David şi Baias
13. Sorescu Irina – avocat Piperea & Asociaţii
14. Şerban Mihaela – avocat CI Mihaela Şerban
15. Uluitu Gabriel-Aurelian – dr., avocat CI, cadru didactic Universitatea “Nicolae Titulescu”
16. Văduva Cosmin-Marian – dr., consilier juridic MKB Romexterra Bank SA