Drept financiar public. Drept bugetar | Monica Amalia Rațiu

12684_6454_prd.jpg[1]Editorul: ”Criza economică din ultimii ani a pus o amprentă puternică pe modalitatea de gestionare a finanţelor publice. Abordările prudente referitoare la supravegherea deficitului public şi datoriei publice reclamate la nivelul Uniunii Europene şi de către instituţiile financiare internaţionale şi-au găsit, în ultimul an, multiple implementări în legislaţia românească.

Prezentată într-o abordare concisă şi accesibilă, lucrarea urmăreşte sistematizarea principalelor aspecte referitoare la finanţele publice, sistemul bugetar, cuprinsul bugetului, procedura bugetară, realizarea investiţiilor publice şi controlul financiar.

Ca tehnică de redactare, lucrarea prezintă, în completarea abordărilor teoretice, extrase din acte normative relevante, dar şi exemple practice, pentru a facilita înţelegerea fenomenelor complexe care caracterizează constituirea, gestionarea şi utilizarea fondurilor publice. Problematicile analizate sunt prezentate şi prin raportare la legislaţia europeană implementată sau corespondentă, în unele cazuri cu detalierea considerentelor care au determinat adoptarea unei anumite măsuri legislative.

Lucrarea reprezintă note de curs adresate studenţilor anului II la Facultatea de Drept în vederea însuşirii elementelor de bază referitoare la administrarea fondurilor publice şi patrimoniului public care formează obiectul disciplinei Drept financiar public.”