Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice. Ed. 2 | Neculai Cârlescu

Editorul: ”Lucrarea prezintă într-o manieră practică fenomenul evaziunii fiscale. Pentru o mai bună înţelegere a textului legal, cât şi a modalităţilor de comitere a infracţiunilor, au fost folosite foarte multe exemple. În acest fel, cititorul poate privi legea cu ochii practicianului, poate înţelege normele legale prin prisma realităţilor sociale. 

Originalitatea abordării nu rezidă doar în ideile expuse, ci şi în modul de analiză, care îmbină partea de contabilitate cu partea juridică. 

În plus față de ediția precedentă, în lucrarea de față sunt analizate decizii pronunțate recent de Înalta Curte de Casație și Justiție în materia evaziunii fiscale, decizii în care au fost analizate, spre exemplu, situația operațiunilor fictive, situația nedeclarării veniturilor, precum și situația cesionării părților sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală. 

În această ediție, persoanele implicate în procesul de combatere a evaziunii fiscale, respectiv polițiști, procurori, judecători sau avocați, vor găsi o opinie motivată cu privire la multe probleme întâlnite în practica judiciară, astfel încât, cu siguranță, aceasta va constitui un bun „partener” în rezolvarea cazurilor practice.”