Lawyers and Mediation | Bryan Clark

Lawyers and MediationMihai Șandru:Lucrarea profesorului Bryan Clarck este prima care aprofundează relaţia dintre avocaţi şi mediatori, două categorii profesionale importante în realizarea actului de justiţie. Lucrarea este importanta pentru că oferă o perspectivă de drept comparat – drept continental si common law – dar şi, în particular, în contextul organizării şi consolidării medierii în România.

Lucrarea pune accentul pe comportamentul avocaților într-o profesie care, paradoxal, intentează asupra interesului acestora: prin mediere este eliminată sursa conflictului și, prin urmare, scade importanța laturii profesionale pur avocațiale: consilierea, asistența și reprezentarea. Autorul recunoaște că se află într-o situație favorabilă, nefiind nici avocat și nici mediator, așadar nu pot fi speculate intenții sau prejudecăți în cercetarea sa. Așadar, cu atat mai interesant pentru cititor – o lucrare care poate îndeparta unele discuții, născute în România, în condițiile în care medierea este o procedura relativ recentă, puțin cunoscută și nu pe deplin formată.