Contenciosul fiscal. Ed. 2 | Adrian Fanu-Moca

 Editorul: “Lucrarea Contenciosul fiscal, publicata initial in 2006, a fost actualizata cu ultimele modificari legislative incidente in materia procedurii contenciosului fiscal. Este vorba despre modificarile aduse Codului de procedura fiscala, care au ocazionat și republicarea acestuia, cu consecința renumerotarii articolelor, precum și despre intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, act normativ fundamental cu aplicabilitate atat in ceea ce privește contenciosul administrative fiscal, cat, mai ales, in ceea ce privește contenciosul fiscal de drept comun – contestația la executare. Un alt act normativ recent care a determinat revizuirea lucrarii a fost Ordonanța de urgența Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, act normativ care reglementeaza procedura cererii de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Lucrarea Contenciosul fiscal, se adreseaza atat teoreticienilor, cat si practicienilor, lamurind o serie de probleme procedurale ale contenciosului fiscal, o materie atat de mult supusa modificarilor in ultimii ani.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.