Protecția penală a posesiei | Monica Buzea

Editorul:Garantata la nivel constituțional, proprietatea este aparata atat prin normele dreptului civil, cat și prin normele dreptului penal. Prezenta lucrare este consacrata analizei mijloacelor juridico-penale de aparare a posesiei, ca atribut al dreptului de proprietate, cu evidențierea particularitaților existente intre prevederile Codului penal, Noului Cod penal si cele din legile speciale. De asemenea, este evidentiat impactul normelor dreptului constitutional si ale Curții Europene a Drepturilor Omului in ceea ce priveste ocrotirea penala a posesiei, precum si aspecte de drept procesual penal, cu stabilirea cauzalitatii complexe a fenomenului si formularea unor propuneri de lege ferenda.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.