Protecția juridică a drepturilor copilului | Andreea Drăghici

Editorul: “Protecţia copilului a fost şi va rămâne o temă de o sensibilitate şi importanţă cu totul deosebite, ale cărei valenţe juridice, sociale şi morale reprezintă fundamentul unei societăţi care gravitează în jurul principiului protecţiei fiinţei umane.

Pornind de la necesitatea instruirii corecte şi a formării noilor generaţii de jurişti şi specialişti în administraţie publică, prezentul curs universitar prezintă instituţiile fundamentale în domeniul protecţiei copilului, fiind conceput pentru a fi util atât doctrinarilor, cât şi practicienilor, în drumul lor de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor normative într-un domeniu al dreptului care, mai mult decât celelalte, are nevoie de permanenţă adaptare şi îmbunătăţire. 

Fără a avea pretenţia unui studiu exhaustiv, prezentul demers ştiinţific se doreşte a fi atât un instrument de informare, dar şi de analiză critică a dispoziţiilor normative şi implicaţiilor lor în realitatea socială, cu prezentarea unor soluţii viitoare şi necesare în peisajul juridic românesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.