Dreptul securităţii sociale | Claudia-Ana Moarcăş Costea

 Editorul: Dreptul securitatii sociale s-a desprins ca ramura distincta de drept prin evolutia sa de la o forma de protejare a salariatilor impotriva unor riscuri sociale determinate, la o forma de protejare impotriva unor categorii din ce in ce mai largi de riscuri ale societatii si de garantare a unui nivel economic minim pentru toti membrii societatii. Ca ramura de drept, sistemele de securitate sociala sunt concepute pe ideea realizarii unui serviciu public si functioneaza ca un serviciu public.

Lucrarea Dreptul securitatii sociale este conceputa in doua parți, ținand cont de obiectul de reglementare al dreptului securitatii sociale care este format din ansamblul raporturilor juridice ce privesc: asigurarea sociala si asistenta sociala. Sunt avute astfel in vedere atat raporturile de asigurare sociala (care se nasc, se modifica și se sting in legatura cu acoperirea unor riscuri sociale expres prevazute de lege), cat și raporturile de asistenta sociala (care se nasc, se modifica si se sting in legatura cu dreptul cetatenilor de a avea un minim necesar sustinerii traiului, daca se afla in imposibilitatea de a si procura in mod licit sursele materiale pentru a trai si cu obligatia statului de a garanta acest venit persoanelor aflate in nevoie).

Avand in vedere importanta atat teoretica, dar mai ales practica a normelor apartinand dreptului securitații sociale, acest curs se adreseaza deopotriva studentilor si practicienilor, asigurand un consistent suport teoretic intr-un domeniu de maxima actualitate.”