Desenul comunitar | Alina-Mihaela Conea

 Editorul: “Prin tematica abordata – analizarea aprofundata a sistemului de protecție a desenului comunitar – lucrarea se constituie, in mediul juridic romanesc, intr-un studiu cu un caracter de noutate pronunțat. Importanța cercetarii materiei este impusa de rațiuni ce țin de aplicarea dreptului Uniunii Europene la nivelul instituțiilor publice, mediului privat și instanțelor din Romania.

Studiul desenului comunitar a avut ca motivație inițiala o contradicție. Din punct de vedere normativ, cel puțin aparent, dreptul primar al Uniunii Europene nu confera nivelului de legiferare al Uniunii competențe in materia proprietații intelectuale. Cu toate acestea, Uniunea Europeana a creat un sistem propriu de protectie al marcilor și a desenelor ce poate fi considerat un rival al sistemelor nationale de protectie.

Lucrarea Desenul comunitar  prezenta se constituie intr-o examinare aprofundata a dreptului european al desenului comunitar, din perspectiva dreptului material și procedural aplicabil. 

Pe parcursul lucrarii sunt identificate și analizate, de asemenea, un numar semnificativ de hotarari ale instanțelor naționale competente in materia desenului comunitar. Totodata, este urmarita modalitatea in care jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene contureaza sistemul de protecție a desenului comunitar, in primul rand, prin dezvoltarea și recunoașterea anumitor instituții juridice ce au fost, ulterior, preluate de normele dreptului pozitiv și, in al doilea rand, prin interpretarea aspectelor specializate ale dreptului desenului comunitar. 

Documentarea riguroasa și trimiterile ample la doctrina de specialitate europeana ofera textului o perspectiva cuprinzatoare și actuala.”