Codul de procedură civilă | Vasile Bozeșan

Editura: Cuprinsul lucrarii
Codul de procedura civila cuprinde numeroase note ale coordonatorului, decizii RIL, decizii HP si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si jurisprudenta sintetizata a ICCJ, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
Totodata, Codul include corelatii cu alte acte normative, iar in finalul sau cuprinde legislatie conexa, utilizata frecvent in practica judiciara, respectiv: ► Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras); ► Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras); ► O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; ► O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila; ► O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; ► Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite; ► Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Puncte forte
Avand coperta necartonata si legata cu spirala, Codul este extrem de usor de folosit in studiul si in activitatea zilnice.
De asemenea, notele coordonatorului, inserate in cuprinsul Codului, ajuta atat la intelegerea reglementarilor care pot ridica probleme in interpretare, cat si la o familiarizare cu modificarile operate in ultima perioada pentru aplicarea corecta, in timp, a prevederilor legale.
Totodata, indicarea tuturor deciziilor RIL, HP si CCR (obligatorii in aplicare) incidente, a unor solutii din jurisprudenta instantei supreme si a instantelor europene confera elemente suplimentare in interpretarea si aplicarea corecte ale prevederilor Codului.
Tot astfel, legislatia conexa de la finalul lucrarii, reprezentand acte normative frecvent utilizate in practica judiciara (adnotate la randul lor cu referinte utile), constituie un instrument indispensabil in activitatea practicianului.
Nu in ultimul rand, comentariul introductiv realizat de catre coordonator ofera o retrospectiva sintetizata si comentata a modificarilor Codului de procedura civila intervenite din anul 2022 pana in prezent.

Public-tinta
Codul de procedura civila, in acest format, este destinat in primul rand practicienilor (judecatori, avocati, grefieri, executori judecatoresti, notari, consilieri juridici), dar si studentilor, precum si viitorilor candidati la concursurile/examenele pentru accederea in profesiile juridice, care pot gasi in prezentul Cod elemente, note, referinte sau solutii din practica utile in intelegerea si aplicarea dispozitiilor de procedura civila.”