Business judgment rule (Regula judecății de afaceri). Protecția administratorilor societăților împotriva răspunderii | Vasile Soltan

Editura: „Această lucrare urmarește o examinare comprehensiva, interdisciplinară și comparativă a instituției business judgment rule (regula judecății de afaceri) reglementată în Legea societăților nr. 31/1990.
Acest transplant juridic, de sorginte americană, reprezintă un barometru al gradului de intervenție a instanțelor de judecată în evaluarea deciziilor de afaceri ale administratorilor, în situațiile în care se pune problema răspunderii acestora față de societate pentru deciziile de afaceri care s-au dovedit ex post ca fiind prejudiciabile.
În egală măsură, regula judecății de afaceri reprezintă un mijloc de protecție a administratorilor, prin intermediul marjei de discreție în luarea deciziilor de afaceri, dezideratul constând în asigurarea echilibrului dintre autoritatea și raspunderea administratorilor.

Cuprinsul lucrării
Lucrarea analizeaza în detaliu regula judecății de afaceri, abordând aspecte precum originea și fundamentele sale teoretice, consacrarea sa în diferite sisteme de drept, condițiile de aplicare, efectele materiale și procedurale, domeniul de aplicare în funcție de forma societară, organele de conducere, solvabilitatea societății și situații specifice, oferind o amplă perspectivă doctrinară asupra acestei reguli juridice importante.

Puncte forte
Deși regula judecații de afaceri a fost reglementata în dreptul românesc de mai mult de 15 ani, până la acest moment nu a existat o lucrare dedicată în mod exclusiv acestei instituții. Astfel, lucrarea își propune să ofere regulii judecății de afaceri un potențial teoretic și practic prin analiza extinsă a esenței, domeniului de aplicare, efectelor materiale și procedurale ale acesteia, precum și prin oferirea unor interpretări inovative. În același timp, lucrarea vizeaza gradul de înțelegere a acestei instituții în doctrina și jurisprudența națională curentă și, de asemenea, oferă un punct de plecare pentru dezvoltarea ulterioară a subiectului.

Publicul țintă
Având în vedere actualitatea problemei raspunderii administratorilor, lucrarea poate fi de folos tuturor celor implicați în acțiunile privind raspunderea – administratorilor, societaților, acționarilor, avocaților și instanțelor învestite sa soluționeze aceste litigii.”