Grile Procedură Civilă. Admitere INM, Magistratură, Avocatură | Vasile Bozeşan (coord.)

Editura: Despre lucrare: Lucrarea este realizată de către coordonator-autor (judecător/formator INM) împreună cu trei absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii prin care, astfel, se îmbină experiența profesională cu viziunea/perspectiva adaptată la realitatea actuală a modului de testare a candidaților la concursurile de admitere în profesii.

Din cuprins:
– peste 700 de grile din materia procedurii civile circumscrisă tematicii pentru concursurile de admitere în profesiile juridice, în special INM/magistratură/avocatură;
– grile de tip deschis, cu unul sau două răspunsuri corecte, prin care se testează abilitatea cititorului de a sesiza diferențele și nuanțele care determină, în manieră decisivă, varianta de răspuns corectă;
– răspunsuri și explicații detaliate privind raționamentul ce a stat la baza răspunsurilor, cu indicarea punctuală și exactă a textelor legale incidente, precum și a modului de interpretare a acestora din urmă;
– grile sistematizate pe instituțiile de drept procesual civil, astfel cum acestea sunt structurate în Codul de procedură civilă.

Puncte forte:
– grile adaptate la noua modalitate de testare în cadrul examenelor de admitere din ultimii ani la INM/magistratură/avocatură;
– grile cu grade variate de dificultate (scăzut-mediu-ridicat), utile pentru orice stadiu de pregătire;
– o metodologie inedită de realizare a grilelor, în sensul că acestea pot fi rezolvate prin raportare concretă la dispozițiile Codului de procedură civilă;
– explicații detaliate ale tuturor răspunsurilor, utile pentru înțelegerea materiei și asimilarea de informații;
– grilele valorifică propria experiență a autorilor la examenul de admitere la INM, dar și abilitățile acestora dobândite în cadrul institutului;
– nuanțele, subtilitățile, corelațiile și capcanele de interpretare pe care le ascund problemele juridice propuse prin grile provoacă cititorul și îl ajută în înțelegerea adecvată a prevederilor Codului de procedură civilă.

Public-țintă:
Lucrarea este destinată atât candidaților la concursurile/examenele de admitere în profesiile juridice (INM/magistratură/avocatură), cât și studenților, în demersul acestora de înțelegere și asimilare a informațiilor juridice privind procedura civilă, precum și în activitatea de verificare/testare a cunoștințelor din această materie.”