Taxele judiciare de timbru. O.U.G. nr. 80/2013 – comentariu pe articole | Delia Narcisa Theohari

Editura: O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru constituie, fara putinta de tagada, un act normativ deosebit de folosit in practica judiciara, dat fiind faptul ca cererile deduse spre solutionare instantelor judecatoresti, in majoritate, sunt supuse platii unei taxe judiciare de timbru drept <<cost>> al serviciului judiciar ce urmeaza a fi prestat.

Cunoasterea si intelegerea de catre participantii in proces a dispozitiilor ce reglementeaza taxele judiciare de timbru prezinta o importanta deosebita, avand in vedere sanctiunea procedurala severa a carei incidenta este determinata de netimbrarea unei cereri in cuantumul prescris de lege, si anume nulitatea cererii. Astfel, judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii, inclusiv in privinta taxelor judiciare de timbru, verificand modul de timbrare a cererilor ce i-au fost repartizate spre solutionare si, daca este cazul, dispunand masurile necesare in ipoteza unei netimbrari sau timbrari insuficiente a cererii; autorul cererii nu isi poate proteja dreptul subiectiv sau o alta situatie juridica pretinsa prin intermediul acesteia decat in masura in care isi indeplineste obligatia privind atasarea la dosar a dovezii achitarii taxei judiciare de timbru potrivit legii; partea adversa are la dispozitie o aparare procedurala, respectiv exceptia de netimbrare sau, dupa caz, de insuficienta timbrare a cererii, de natura sa conduca, in ipoteza admiterii acesteia, la refuzul demersului procesual indreptat impotriva sa.

In paginile lucrarii Taxele judiciare de timbru. O.U.G. nr. 80/2013 – comentariu pe articole, cititorii vor gasi, in mod facil, gratie unei structuri bine concepute, o analiza clara si aprofundata a tuturor articolelor din O.U.G. nr. 80/2013, continand:
•    indicarea regulilor de baza in stabilirea cuantumului taxelor judiciare de timbru;
•    aplicarea acestor reguli la numeroase cazuri particulare de cereri in justitie, prin oferirea unor exemple multiple de calcul amanuntit al taxelor judiciare de timbru aferente acestora; in majoritatea cazurilor, pentru corecta stabilire a taxei judiciare de timbru a fost necesara decelarea cu prioritate a anumitor aspecte de drept substantial sau procesual;
•    prezentarea de solutii, cu argumente concise si solide, in rezolvarea problemelor de practica judiciara in materie;
•    propunerea de modele de rezolutii si minute incidente in practica judiciara in aplicarea O.U.G. nr. 80/2013;
•   descrierea in detaliu, din perspectiva unui judecator, a intregului mecanism procedural vizand masurile ce se impun a fi dispuse in aplicarea acestei ordonante;
•   prezentarea opiniilor doctrinare exprimate in materie, precum si a solutiilor si a anumitor considerente cuprinse in deciziile obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Curtii Constitutionale;
•   explicarea in detaliu a regulilor procedurale ce se impun a fi respectate de catre cei carora le revine obligatia de plata a taxei judiciare de timbru si a cailor procedurale puse la dispozitia acestora in materia examinata;
•    analiza critica a proiectului de modificare a O.U.G. nr. 80/2013, aflat in dezbatere publica la data trimiterii la tipar a cartii.”