Probleme de fiscalitate din activitatea notarială. Tranzacțiile imobiliare | Luisiana Dobrinescu

Editura: ,,Numeroasele colaborări pe care le-am avut de-a lungul timpului cu colegi avocați și notari au născut ideea oferirii unei lucrări care să îi ghideze în mod eficient în identificarea, interpretarea și punerea în aplicare a celor mai importante reguli fiscale ce trebuie avute în vedere atunci când se întocmesc acte juridice care au ca obiect bunuri imobile: terenuri sau clădiri.
Elaborată la solicitarea Camerei Notarilor Publici București, lucrarea se adresează deopotrivă notarilor, precum și aI avocaților de real estate, dezvoltatorilor și, în general, tuturor celor implicați în tranzacțiile imobiliare.

În consecință, mi-am propus abordarea unui limbaj simplu, fără trimiteri în lanț și fără citări masive de texte legislative. De altfel, redactarea textului este de asemenea natură, încât lucrarea să nu fie afectată de renumerotările articolelor de lege sau de schimbările cotelor de impozitare, atât timp cât principiile se păstrează.

Ca structură, prima parte a lucrării conține esența teoriei de drept fiscal, a cărei parcurgere ar permite oricărui profesionist să găsească răspunsuri la majoritatea întrebărilor care apar în legătură cu operațiunile imobiliare.

Partea a doua a lucrării structurează problematica fiscală într-un mod oarecum interactiv, plecând de la întrebări concrete ce mi-au fost adresate în ultimii ani atât de notarii cu care am avut plăcerea să colaborez, cât și de colegii avocați, punctând cele mai des întâlnite greșeli în practică.”