Răspunderea penală în dreptul muncii | Valentina Dinu

Editura:Despre lucrare. <<Consider că prin clarificările de ordin conceptual și prin observațiile critice, pertinente, cu privire la unele soluții legislative sau jurisprudențiale, lucrarea reprezintă o contribuție importantă, atât din punct de vedere teoretic, fundamental, cât și din punct de vedere practic, aplicativ, la dezvoltarea temei cercetate, iar în aceste condiții, această apariție editorială este extrem de bine venită.
Sunt convins că această lucrare va deveni una de referință în materie, atât pentru cei ce vor să aprofundeze cercetarea științifică în domeniul analizat, cât și pentru cei care se confruntă cu provocări practice legate de problemele analizate de autoare.>> (Prof. univ. dr. Valerian Cioclei)

Din cuprins
– Infracțiuni preluate în Codul penal din legislația specială  
– Infracțiuni prevăzute în mod tradițional în Codul penal
– Infracțiuni prevăzute în Codul muncii
– Infracțiuni care au legătură cu dreptul muncii prevăzute în legi speciale

Puncte forte
– analiză amplă a aspectelor ce țin de răspunderea penală în dreptul muncii
– tratare pe larg a legislației și jurisprudenței incidente
– interpretări și clarificări doctrinare
– caracter interdisciplinar
– ample referințe bibliografice
– index detaliat”