Organizare Judiciară – Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Comentariu pe articole | Cezar Virgiliu Filip

Editura: „Proiectul editorial dezvoltat de autorul Cezar Filip, judecator la Curtea de Apel Bucuresti si vicepresedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania, deschide drumul pentru cercetarea stiintifica a activitatii administrative a instantelor de judecata, in contextul dispozitiilor legale si regulamentare care o reglementeaza, propunandu-si sa contribuie la o mai buna cunoastere si functionare a instantelor de judecata, transparentizarea si, de ce nu, unificarea procedurilor administrative prin asigurarea unui cadru in care fiecare participant la activitatea instantei sa cunoasca mai bine atat activitatea proprie, cat si pe cea a conducerii instantelor.
Lucrarea aduce impreuna, intr-un mod structurat si accesibil, toate prevederile legale relevante in legatura cu fiecare dispozitie a Regulamentului, oferind, totodata, explicatii si trimiteri la modul de aplicare si interpretare a dispozitiilor regulamentare in practica administrativa a instantelor.

Continutul lucrarii

Lucrarea cuprinde comentarii pe marginea fiecarei dispozitii a Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, recent adoptat prin Hotararea CSM – Sectia pentru Judecatori nr. 3243/22.12.2022, corelate cu dispozitiile relevante din noile Legi privind organizarea judiciara (Legea nr. 204/2022), privind Consiliul Superior al Magistraturii (Legea nr. 305/2022) si Statutul Judecatorilor si Procurorilor (Legea nr. 303/2022), precum si ale actelor normative aplicabile activitatii fiecaruia dintre compartimentele instantelor de judecata (Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, Legea nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania, Legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca etc.).
De asemenea, evidentiaza elementele cu caracter de noutate introduse prin noul Regulament si noile Legi ale justitiei, realizand o comparatie cu vechile dispozitii corespondente.
Cititorul va regasi, in cadrul lucrarii, explicarea modului de functionare a sistemului ECRIS, a procedurii de repartizare, a modului de calcul a punctajului de complexitate, de rezolvare a blocajelor sau dezechilibrelor in repartizarea dosarelor, modul de rezolvare din punct de vedere administrativ a diferitelor incidente aparute si explicarea detaliata a atributiilor si sarcinilor intregului personal al instantelor.
Nu in ultimul rand, lucrarea reprezinta un demers de cercetare a activitatii administrative a principalelor instante, facand peste 200 de trimiteri la continutul Hotararilor Colegiilor de Conducere emise in interpretarea sau aplicarea dispozitiilor regulamentare, coroborate cu hotarari ale Sectiilor CSM, puncte de vedere ale comisiilor CSM, Rapoarte ale Inspectiei Judiciare, practica judiciara in materie si multe alte materiale utile in configurarea tabloului organizarii judiciare, care vor surprinde cititorul in mod placut.

Puncte forte

Lucrarea „Organizare Judiciara – Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti. Comentariu pe articole” vine sa raspunda unei nevoi deseori exprimate de magistrati, de personalul instantelor judecatoresti, de ceilalti participanti la realizarea actului de justitie, dar si de presa de profil juridic, cu privire la necesitatea unei mai mari transparente administrative a instantelor judecatoresti, dar si cu privire la explicarea unor detalii ce tin de organizarea interna a instantelor, mai putin accesibile publicului.
De asemenea, raspunde in mod detaliat intrebarii „ce au adus nou recent adoptatele Legi ale Justitiei si noul Regulament de ordine interioara a instantelor judecatoresti?”, atragand atentia, in acelasi timp, asupra posibilelor derapaje care pot surveni in desfasurarea activitatii instantelor intr-un domeniu in care pana acum nu s-a scris.
O lucrare fara precedent, care trebuie sa se afle pe masa fiecarui judecator si practician din justitie, nu numai a celor preocupati de aspectele de conducere si organizare, in care vor regasi un real ajutor pentru intelegerea si rezolvarea situatiilor care apar zi de zi in viata instantelor.

Publicul tinta

Lucrarea se adreseaza:
– magistratilor judecatori si procurori;
– judecatorilor implicati in conducerea administrativa a instantelor sau care se pregatesc in vederea participarii la concursul pentru ocuparea unor functii de conducere;
– grefierilor si personalului celorlalte compartimente ale instantelor judecatoresti, a caror activitate este detaliata in cuprinsul lucrarii;
– membrilor celorlalte institutii implicate in activitatea de organizare judiciara sau formarea viitorilor magistrati sau grefieri;
– auditorilor de justitie, cursantilor SNG, dar si celor care urmeaza sa devina magistrati sau grefieri prin intermediul concursului de admitere in magistratura sau a concursului de ocupare directa a unor locuri de grefieri;
– avocatilor si celorlalti participanti la activitatea de judecata;
– presei de profil juridic, care si-a manifestat constant dorinta pentru o mai mare transparenta a instantelor;
– reprezentantilor asociatiilor si societatii civile interesati de buna functionare a instantelor;
– nu in ultimul rand, justitiabililor, destinatarii finali ai intregii activitati a instantelor de judecata.”