Puncte de cotitură în legislația muncii din România (2022-2023) | Dan Țop

Editura: „Legislația muncii din România a suferit importante modificări în decursul anilor 2022 și 2023, cele mai importate sunt analizate în această lucrare. Cuprins: O nouă reglementare privind contractul individual de muncă al navigatorilor la bordul vaselor Angajarea în muncă a cetățenilor ucraineni Un nou tip de concediu pentru salariați – concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice; O reglementare mult așteptată – activitatea prestatorului casnic; Modificări și completări ale Codului muncii din România prin Legea nr. 283/2022; Modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul ministrului muncii nr. 2171/2022; Protecția juridică a salariatului care raportează încălcări ale legii; Concediul de îngrijitor; Noi dispoziții în Legea nr. 367/2022 a dialogului social privind organizațiile sindicale; Reintroducerea posibilității negocierii contractului colectiv de muncă la nivel național; Noi reglementări ale instituției reprezentanților salariaților din Legea dialogului social; Argumente pentru un Cod procesual al soluționării litigiilor de muncă; Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; Majorarea voluntară a salariului stabilit în contractul individual de muncă; Suprataxarea contractelor individuale de muncă part-time; Posibilitatea de a lucra cu mai multe contracte individuale de muncă, când programul se suprapune; Modificarea şi completarea Legii concediului paternal; Modificarea şi completarea art. 34 din Codul muncii; Considerații cu privire la statutul lucrătorului cultural profesionist; Modificări și completări ale Codului muncii prin Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2023; O nouă facilitate pentru salariații părinți – munca de acasă 4 zile pe lună; Stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public; Modificări și completări ale legislației muncii prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2023; Modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1 octombrie 2023.”