Practica dreptului. Eseuri în onoarea lui Valeriu Stoica | Cristiana Irinel Stoica, Bogdan Dragoș, Andreea Stoica

Valeriu Stoica: „Societățile întemeiate pe democrația constituțională și pe economia de piață sunt drepte tocmai pentru că spațiile de libertate ale persoanelor nu sunt doar garantate, ci se află și în raporturi de comunicare patrimonială și nepatrimonială prin care se îmbogățesc reciproc, material și spiritual. În felul acesta, dreptatea se asociază nu numai cu libertatea și cu prosperitatea, prin care liberalii clasici se apropie de utilitariști, ci și cu virtutea, așa cum a fost gândită de Aristotel și, pe urmele lui, de jurisconsulții romani Ulpian și Celsius.” – Despre arhitectura juridică a libertății (Adevărul, premisa dreptății).