Dreptul finanţelor publice. Vol II. Drept fiscal. Ed. 3 | Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş

Cosmin Costaș: “A doua parte a lucrării “Dreptul finanţelor publice“, intitulată “Drept fiscal”, se preocupă de unul dintre domeniile efervescente ale dreptului românesc, aflat într-o continuă expansiune, inclusiv sub presiunea dreptului fiscal european şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În acest context, lucrarea abordează în primul rând o teorie generală a impozitelor şi taxelor. Datorită importanţei lor la nivel european, autorii acordă o atenţie deosebită principiilor de drept fiscal, privite inclusiv prin prisma interpretărilor instanţelor europene de la Luxemburg şi Strasbourg.

Corpul principal al expunerii îl reprezintă prezentarea generală a impozitelor şi taxelor, atât a celor reglementate de Codul fiscal, cât şi a celor prevăzute de alte acte normative (cazul taxelor vamale, a taxelor de timbru, taxelor de mediu sau taxelor parafiscale). Autorii încearcă să surprindă aspectele controversate din doctrina şi practica fiscală naţională, la începutul anului 2013.

“Dreptul fiscal” reprezintă, la acest moment, o sinteză a reglementărilor, jurisprudenţei şi chestiunilor controversate din peisajul fiscal românesc. El se poate astfel constitui într-un punct de reper şi o invitaţie la reflecţie pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu. “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.