Spețe pentru admiterea la INM/magistratură. Drept civil și drept procesual civil. Ed. 3 | Vasile Bozeșan (coord.)

Editura: ”Ediția a treia a prezentei lucrări conţine 50 de teste (cu câte 2 speţe fiecare, însumând astfel 100 de spețe), aducând un plus de 19 teste noi (38 de spețe) față de ediția precedentă, în cadrul spețelor fiind problematizate teme variate de drept civil şi drept procesual civil concepute astfel încât să acopere, în principiu, tematica de concurs pentru admiterea în magistratură/INM.

Reamintim faptul că, încă de la prima sa apariţie, prezenta lucrare a fost extrem de bine receptată de către cititorii noştri, dovedindu-și utilitatea în pregătirea pentru examene, astfel încât suntem onoraţi să reactivăm, în paradigma aşteptărilor crescânde ale candidaţilor, conţinutul lucrării prin realizarea unei a treia ediţii revăzute, revizuite şi adăugite.

Speţele, prin cerinţele acestora, combină perspectiva teoretică cu cea practică asupra problemelor de drept, testând nu doar bagajul informaţional al candidatului, dar, extrem de important, şi capacitatea acestuia de a înţelege adecvat instituţiile de drept civil şi drept procesual civil, precum şi abilitatea acestuia de a aplica normele de drept la o ipoteză procesuală concretă.

Prin prezenta lucrare s-a urmărit plasarea candidatului într-un context de (auto)verificare cât mai apropiat de cel specific examenului, în sensul testării şi evaluării sale riguroase prin rezolvarea unor speţe concrete combinate cu verificarea cunoştinţelor teoretice, în acest sens testele cuprinzând cerinţe clare cărora le este alocat un anumit punctaj şi pentru care este recomandat un anumit timp de rezolvare.

Lucrarea de faţă – un proiect inedit pe piaţa editorială – este realizată de un colectiv de autori alcătuit exclusiv din judecători cu semnificativă activitate ştiinţifică, dar, cel mai important, cu vastă experienţă practică, necesară pentru valorificarea unei perspective aplicative a dreptului.

Testele constituie un instrument necesar în pregătirea candidaților pentru admiterea în magistratură și la Institutul Național al Magistraturii, fiind, totodată, recomandat judecătorilor și procurorilor stagiari pentru promovarea examenului de capacitate, precum şi candidaților care acced în alte profesii juridice, auditorilor de justiție și studenților la drept.”