Prevenirea și combaterea terorismului | Daniela Simona Orza

Editura:Despre lucrare. Lucrarea prezintă actele de terorism ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni din dreptul internațional și național, evidențiază atât rolul doctrinei de drept internațional în crearea unui cadru legislativ unitar privind incriminarea și sancționarea actelor de terorism, cât și o serie de aspecte controversate legate de neincluderea terorismului în categoria crimelor internaționale sau absența unei instanțe internaționale care să poată judeca infracțiunile grave de terorism internațional.
Utilitatea cărții rezidă din faptul că suscită un real interes ştiinţific cu referire la reconceptualizarea noțiunilor de drept și securitate, problematica migrației ilegale, a crimei organizate, a terorismului cibernetic, finanțarea terorismului, doctrinele și paradigmele legislative controversate, discuțiile privind regimul juridic al „combatanților ilegali” sau legalitatea așa numitelor „target killings”, care au dat naștere la ample și interesante dispute la nivel global.
Lucrarea are, mai ales pentru mediul juridic național, un pronunţat caracter de noutate, iar caracterul interdisciplinar și amploarea acesteia pot constitui un punct de plecare pentru cei care doresc să inițieze cercetări științifice în domeniu. Cartea se adresează profesioniștilor, studenților, dar și tuturor celor care doresc să aprofundeze subiectul.

Din cuprins

 • Terorismul – noțiuni introductive
 • Terorismul în epoca globalizării
 • Noi paradigme ale legislației și ale doctrinei penale în materia combaterii terorismului
 • Incriminarea faptelor de terorism în legislația penală română
 • Analiza conţinutului constitutiv al infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

Puncte forte

 • analiză pe larg a subiectului abordat, de la noțiunile introductive privind terorismul și până la incriminarea faptelor de terorism în legislația penală română
 • include și o serie de aspecte controversate, printre care neincluderea terorismului în categoria crimelor internaționale sau absența unei instanțe internaționale care să poată judeca infracțiunile grave de terorism internațional
 • conținut realizat și structurat într-o manieră accesibilă și aplicată
 • analiză atât a dispozițiilor din dreptul autohton, cât și a prevederilor de drept internațional cu incidență în domeniu
 • profund caracter interdisciplinar
 • ample referințe bibliografice”