Drept procesual civil. Procedura contencioasă | Angelica Roșu

Editura: Descriere. „Lucrarea <<Drept procesual civil. Procedura contencioasa>> acopera integral programa analitica din curricula facultaților de drept, precum și bibliografia aferenta examenelor de admitere in profesiile juridice, fiind un instrument practic pentru revizuirea materiei in vederea susținerii examenelor de licența și de admitere in profesiile juridice.

Cuprinsul lucrarii
Cartea este structurata in 25 de capitole, debutand cu o ampla analiza a probelor și a administrarii acestora in procesul civil. Ulterior, sunt analizate toate etapele procesului civil, de la judecata in prima instanța, pana la dispozițiile privind caile de atac și procedurile speciale.

Puncte forte
Lucrarea este actualizata cu ultimele modificari legislative, fiind inserate atat practica judiciara obligatorie relevanta in materie (decizii pronunțate in soluționarea recursurilor in interesul legii, hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și, in egala masura, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului), cat și jurisprudența instanțelor naționale, jurisprudența fiind grefata pe regulile ce fac obiectul temelor aferente judecații in prima instanța și in caile ordinare și extraordinare de atac. De asemenea, sunt abordate și procedurile speciale, procedura necontencioasa judiciara, precum și chestiuni generale privind executarea silita.

Public ținta
Lucrarea se adreseaza, in principal, studenților facultaților de drept, fiind creata pentru a expune intr-un mod facil materia complexa ce face obiectul acestei discipline de studiu. Plecand de la modul de structurare, precum și prin raportarea la desele trimiteri atat la literatura de specialitate, cat și la modul in care regulile de procedura se reflecta in practica, prezenta lucrare reprezinta in egala masura un instrument util pentru practicieni.”