Răspunderea extracontractuală în reglementarea Codului civil și în legislația conexă | Monna-Lisa Belu Magdo

Monna-Lisa Belu Magdo: „Monografia trateaza raspunderea extracontractuala, intr-un cadru evolutiv si comparativ al vechiului si actualului Cod civil, al legislatiei conexe acestora si in viziunea sistemului juridic european, fiind incluse atat solutiile teoretice si practice, cat si elementele de noutate care marcheaza mutatiile la nivel de principii ale reglementarii prezentei institutii. 

Raspunderea civila aflata in centrul dreptului privat, intocmai oricarei forme de raspundere, este de interes, deoarece ea tine de eficienta dreptului. In actualitate, reducerea raspunderii civile la prevalenta functiei reparatorii, fata de cea sanctionatorie este mult prea exclusivista. Provocarile aduse de noul val de prejudicii fataliste de mare importanta si valoare ridicata, concrete sau potentiale, de actiune diferita in timp si spatiu si in cadrul relatiilor interumane, au condus la redefinirea conceptului raspunderii civile, care inglobeaza si raspunderea preventiva fundamentata pe principiul precautiei. Precautiei ii corespunde in procesul decizional obligatia preintampinarii sau reducerii riscurilor prejudiciabile, grave si ireversibile pentru viata, sanatatea oamenilor si mediul inconjurator.

In cele XV capitole ale sale, lucrarea debuteaza cu analiza institutiei raspunderii juridice, in general, si a fundamentelor etico filozofice ale raspunderii civile, ce explica orientarea reglementarii actualului Cod civil, a legislatiei conexe, a doctrinei si jurisprudentei spre raspunderea obiectiva, fundamentata pe ideea de garantie. In continuare, in cadrul analizei raspunderii pentru fapta proprie, atentia este acordata prejudiciului si modalitatii repararii acestuia. Urmatorul capitol, ce analizeaza raspunderea pentru fapta altuia, acopera un spatiu insemnat nu numai datorita frecventei cazuistice cu care instantele sunt confruntate, dar si ca urmare a aspectelor de noutate intervenite in reglementarea actualului Cod civil, prin Legea nr. 140/2022. Sunt tratate apoi aspectele privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale, respectiv raspunderea in cazul coliziunii autovehiculelor si raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ori prin caderea sau aruncarea din imobil sau de pe imobil a unui lucru. In continuare sunt analizate inconvenientele ce pot aparea in cadrul raporturilor de vecinatate, precum si efectele raspunderii extracontractuale. Capitolele urmatoare sunt destinate analizei raspunderii pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor, prin prisma obligatiei de securitate a consumatorului, in lumina legislatiei primare si derivate a Uniunii Europene, a raspunderii civile pentru prejudiciile ecologice si pentru prejudiciile nucleare, a raspunderii medicale, in optica conceptului de malpraxis, a raspunderii pentru erorile judiciare, precum si a raspunderii pentru prejudiciile cauzate prin actele ilicite ale autoritatilor publice, prevazute de Legea nr. 554/2004. In final, analiza se incheie cu prezentarea raspunderii in materia actelor unilaterale, dedusa potrivit art. 1325 din Codul civil din incidenta si compatibilitatea acestor categorii de acte cu raspunderea contractuala.

Drept urmare, prin modalitatea de abordare, prin trimiterile la solutiile teoretice si practice, lucrarea se dovedeste a fi un reper important pentru teoreticienii si practicienii dreptului.”