Avocați în Agora | Aurora Ciucă, Rodica Boca, Alina Gentimir (coord.)

Prof. univ. dr. Aurora Ciucă: ”În cei peste 150 de ani de existenţă, Baroul Iaşi a cunoscut un continuu proces de modernizare şi, în tandem cu întreaga societate românească, şi-a adaptat structurile instituţionale atât la imperativele politico-juridice naţionale, cât şi la standardele civilizaţiei europene. Pe lângă meritul de a se fi impus în lumea juridică nu doar ca simpli hermeneuţi ai legii ci ca părţi active în procesul legislativ, avocaţii, ca oameni ai cetăţii, au constituit elita intelectualităţii şi modele demne de urmat.
Conferinţele „Avocaţi în Agora. Repere în istoria Baroului Iaşi”, derulate în anii 2020 şi 2021, organizate de Asociaţia academică „Vespasian V. Pella” în parteneriat cu Baroul Iaşi şi cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” au fost parte a demersului nostru de a cunoaşte trecutul Baroului şi de a evoca marile personalităţi afirmate de-a lungul timpului fie ca politicieni şi scriitori (Iacob Negruzzi, George Mârzescu, Eugen Herovanu, Nicolae Titulescu, V.I. Pella, Petru Th. Missir, Constantin Stere, Demostene Botez, Ionel Teodoreanu ş.a.), fie ca practicieni sau profesori universitari cu recunoaştere europeană şi internaţională (Matei Cantacuzino, Dimitrie Alexandrescu, N. Titulescu, V.V. Pella, Alfred Juvara, Ioan Tanoviceanu, Traian Ionaşcu ş.a.). A fost (şi rămâne) un exerciţiu necesar atât pentru cei din interiorul profesiei cât şi pentru viitorii jurişti dar, în acelaşi timp, pentru iubitorii literatură, de istorie şi de istorie a dreptului românesc. Ne bucurăm că s-au alăturat acestui proiect iluştri reprezentanţi din domeniile menţionate şi colegi din alte barouri şi sperăm să ne revedem la ediţiile următoare pentru a vorbi despre oamenii care au fost şi despre condiţia avocatului în Mileniul III.”

Av. Alina Matei – SĂVESCU & ASOCIAȚII –, Senior Editor JURIDICE.ro – alocuțiune la lansarea volumului, organizată de Editura LUMEN, pe 7 decembrie a.c., la Târgul de Carte GAUDEAMUS București 2022, Pavilionul B2 ROMEXPO: