Legislația privind raporturile de drept internațional privat. Ed. 2 | Șerban-Alexandru Stănescu

Editura: Legislatia privind raporturile de drept international privat. Indrumar practic cuprinde cele mai importante reglementari incidente in domeniul raporturilor de drept international privat, adoptate atat la nivelul Uniunii Europene, dar si la nivel international si pe plan intern.

Sistematizarea actelor normative selectate a pornit de la obiectul acestora si a condus la organizarea lucrarii in trei parti, care contin dispozitii privind: determinarea legii aplicabile (Partea I), determinarea competentei, recunoasterea si executarea hotararilor (Partea a II-a) si, respectiv, procedura de judecata a pricinilor civile cu element de extraneitate (Partea a III-a). Fiecare dintre aceste parti este alcatuita din capitole organizate tematic si evidentiaza problema raportului dintre instrumentele juridice adoptate la diferite niveluri, dar avand acelasi obiect de reglementare.

Editia a 2-a a cartii Legislatia privind raporturile de drept international privat. Indrumar practic include modificarile normative survenite in ultimii ani, in special in ceea ce priveste legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, si care vizeaza cu precadere procesul civil international [inlocuirea reglementarilor referitoare la: a) competenta internationala, recunoasterea si executarea hotararilor in materia desfacerii casatoriei, a separatiei de corp si a raspunderii parintesti; b) comunicarea actelor judiciare si extrajudiciare; c) obtinerea de probe]. In al doilea rand, au fost retinute unele acte normative relevante, ce reglementeaza materii necuprinse in prima editie a lucrarii, precum Conventia de la Haga privind acordurile de alegere a forului (in vigoare din anul 2015) sau Regulamentul (UE) nr. 655/2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanta asiguratorie europeana de indisponibilizare a conturilor bancare in vederea facilitarii recuperarii transfrontaliere a datoriilor in materie civila si comerciala. In fine, pentru a spori utilitatea practica a lucrarii, a fost actualizata bibliografia selectiva ce o insoteste.

Legislatia privind raporturile de drept international privat. Indrumar practic reprezinta un instrument util atat practicienilor, dar si studentilor si masteranzilor de la disciplinele drept international privat si procesul civil international.”