Drept internațional public | Cristina-Elena Popa Tache

Editura: Despre lucrare. Acest curs își propune să prezinte o panoramă a dreptului internațional public, cuprinzând principiile și normele care guvernează relațiile dintre state și interacțiunile acestora din urmă cu alți actori internaționali. Dreptul internațional public este o disciplină fundamentală, care se remarcă prin expansiune, efervescență și importanță pe fundalul actualelor probleme globale ce impun o cooperare foarte strânsă între subiectele sale. Lucrarea își are arhitectura pe inovația juridică, deoarece scopul primar al cercetării fundamentale și aplicative îl reprezintă descoperirea, interpretarea și dezvoltarea metodelor și sistemelor de cunoaștere, în vederea avansării cunoașterii umane. Temele de cercetare propuse în cuprinsul capitolelor captează atenția și conferă utilitate și interes atât pentru cei ce studiază acest domeniu pentru prima dată, cât și pentru specialiști.

Din cuprins

 • Subiectele dreptului internațional public;
 • Izvoarele dreptului internațional public;
 • Dreptul tratatelor. Coordonate;
 • Statul. Elemente de conținut;
 • Dreptul mării;
 • Noțiuni generale privind alte ramuri de drept internațional;
 • Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale;
 • Răspunderea statelor.

Puncte forte

 • cursul este conceput pentru a oferi studenților o înțelegere globală a regulilor care guvernează relațiile internaționale și, în cele din urmă, să le ofere abilități practice de raționament și argumentare juridică, de cercetare și de redactare a unor articole pe teme internaționale;
 • capitolele sunt însoțite de definiții, exemple, scheme sau grafice, teste grilă sau exerciții importante pentru formarea și educarea viitorilor juriști;
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură;
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic;
 • ample referințe bibliografice.”