Să trăim cu bucurie! | Cecilia Maran

Prof. Daniela Toma: „Întoarcerile spre trecut oferă întotdeauna emoţii inerente, deschid sensibilităţi, relevă viziuni despre iubirea de oameni, pasiuni chiar, toate asumate şi exprimate, iată, în cazul de faţă, într-o carte sinceră şi profundă, care, practic, s-a scris de la sine şi vine, fără doar şi poate, să aşeze în cerc de lumină feminitatea explozivă, inteligenţa, gustul, bunul-simţ, siguranţa de sine, instinctul de adaptare, într-un cuvânt, caracterul ales al personajului principal, autoarea acestei cronici de familie, scriitoarea Cecilia Maran.

Prezenţa imaterială a celor apropiaţi este pregnantă, dar discretă, clipa, deşi trecătoare, se ridică în zbor deasupra orăcărei legi cosmice şi încheie un pact de neuitare printr-o creaţie artistică apreciată, sperăm cu vădită convingere, multă vreme de acum încolo. În acest contex retrospectiv, dorinţa autoarei de a comunica, de a ne împărtăşi din experienţa şi bucuria vieţii sale se transformă în omagiu adus familiei, unei generaţii educate care s-a identificat în dinamica arstistică, şi-a creat un mod de existenţă din aceste preocupări, toate oferindu-i autoarei bucuria de a trăi, esenţa ce defineşte şi diferenţiază atât de complicata fiinţă umană de restul formelor de viaţă.

Bucuria vine din interiorul nostru, porneşte, desigur, de la un motiv, dar o putem descoperi în felurite încercări şi în daruri, totodată, în binecuvântări, adeseori, într-un parcurs echilibrat, de implicaţie afectivă, sub nenumăratele semne ale divinului primite constant. Între aceste limite se regăseşte esenţa pozitivă, dacă am putea conştientiza faptul că obiectul bucuriei este bucuria însăşi, răsfrântă continuu asupra celorlalţi, dacă ne-am lua răgazul să ne conectăm cu noi înşine, să fim bucuroşi că existăm… Sensibilitatea e cu adevărat vie în acest demers, se îngemănează cu o conştiinţă lucidă, cu temperamentul dârz, cu refuzul de a accepta înfrângerea când ea părea posibilă, doamna Maran s-a aliat cu aceasta, i s-a opus şi, iată, dispune acum de timp nemăsurat, de eternitate, aş îndrăzni să spun, prin această carte, ea însăşi, de la început şi până la sfârşit, un îndemn: Să trăim cu bucurie! Întâmplările îşi urmează cursul firesc, acceptarea lor este extrem de importantă, un mental bun, starea de împăcare cu noi înşine, înlăturarea oricărei presiuni psihologice sunt factori determinanţi pentru păstrarea stării interioare bune şi de ce nu (?) a aspectului fizic diferit faţă de cel al majorităţii … încă avem atât de multe de descoperit, încă putem da sens multor lucruri!!!

Scriitoarea Cecilia Maran nu e la prima apariţie literară, domnia sa a debutat la Editura Art Creativ, în 2019, cu volumul de proză scurtă, Amintirile unui avocat despre lumea justiţiei. De asemenea, fragmente de proză scurtă i-au apărut în antologiile Art Creativ, Charme, 2018, Dincolo de Venus, 2019, Literatura română contemporană – Proza, 2020 şi Semne ale fratelui timp, 2021. Doamna Cecilia Maran a scris şi articole pentru revistele Mantaua lui Gogol şi Ecouri ucrainene!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.