Legile fondului funciar. Comentarii și explicații | Viorel Terzea

Editura: Despre lucrare. „Legile fondului funciar” prezintă o radiografie la zi a practicii judiciare în materia reconstituirii și constituirii dreptului de proprietate, precum și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniu.

Despre Ediția 5
Această ediție a lucrării se distinge prin actualizarea și completarea comentariului Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, potrivit noilor orientări.
Sunt avute în vedere ultimele modificări legislative aduse în domeniu prin Legea nr. 264/2021, Legea nr. 45/2018, decizii de neconstituționalitate, recursuri în interesul legii sau decizii pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, modificările.

Recomandare
A se vedea, pentru mai multe detalii și

Din cuprins

 • stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
 • corelația dintre procedura reconstituirii și procedura stabilirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 10/2001
 • folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
 • retrocedarea terenurilor agricole
 • retrocedarea terenurilor forestiere
 • nulitatea actelor de reconstituire

Puncte forte

 • cuprinde comentariul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
 • structura comentariului vizează interpretarea textului și modul său de aplicare
 • promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial
 • importante referiri la dispoziţii procedurale
 • trimiteri la jurisprudenţa CEDO relevantă
 • ample referințe doctrinare
 • index alfabetic bogat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.