Infracțiuni contra umanității și genocidul | Cătălin Constantinescu-Mărunțel

Editura: Despre lucrare

Consider că prin clarificările de ordin conceptual, prin observațiile critice pertinente cu privire la unele soluții legislative sau jurisprudențiale și prin propunerile de lege ferenda, lucrarea reprezintă o contribuție valoroasă, din punct de vedere teoretic și practic, la dezvoltarea temei cercetate. Apreciez că toți cei interesați de domeniul analizat în această carte vor găsi în ea răspunsul la multe probleme dificile. Am convingerea că o ediție viitoare va analiza și consecințele juridice ale evenimentelor tragice petrecute în Ucraina, chiar în momentele în care scriu aceste rânduri. Prof. univ. dr. Valerian Cioclei

Din cuprins

  • conținutul infracțiunilor contra umanității
  • considerații privind conținutul infracțiunii de genocid
  • considerații cu privire la noțiunea de autor al infracțiunii
  • analiza infracțiunilor contra umanității în dreptul penal român
  • considerații de drept penal comparat în materia infracțiunii de genocid

Puncte forte

  • subiect de actualitate
  • indicarea practicii judiciare relevante
  • prezintă într-un mod structurat informațiile prezentate
  • tratare riguroasă a tematicii propuse
  • referințe bibliografice bogate, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu”