Statutul profesiei de expert în legislația muncii | Corneliu Bențe

Editura: „Lucrarea de faţă reprezintă un manifest pentru o lume a muncii mai bună, pentru promovarea unui management al relaţiilor de muncă echitabil şi pentru profesionalizarea serviciilor externe specializate în resurse umane şi salarizare.

Statutul profesiei de expert în legislaţia muncii (o temă ce a fost cu desăvârşire absentă din atenţia doctrinei româneşti) constituie un punct de plecare în dezvoltarea profesiei de expert în legislaţia muncii, urmând modele deja consacrate în ţări cu economii puternice, şi cu siguranţă ar putea constitui o bază pentru viitoare cercetări aprofundate ale acestui subiect provocator, controversat, dar mereu interesant şi actual.

Utilitatea cercetării a fost deja dovedită prin transpunerea în Codul muncii (adoptarea Legii nr. 213/2020, publicată în M. Of. nr. 893/30.09.2020) a unor propuneri de lege ferenda care vizează asigurarea calităţii serviciilor de resurse umane executate de către prestatori externi, concilierea conflictelor de muncă, precum şi dreptul salariaţilor de a fi asistaţi la negocierea, încheierea ori modificarea contractului individual de muncă, inclusiv pe durata cercetării disciplinare sau pe durata concilierii conflictelor individuale de muncă.

Prin teza susţinută în anul 2019 în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor, autorul şi-a asumat rolul de generator al acestor schimbări radicale în ceea ce priveşte percepţia relaţiilor de muncă angajat-angajator şi profesionalizarea serviciilor externe specializate în resurse umane şi salarizare.

Însă, pentru a genera aceste schimbări, profesioniştii trebuie să fie conştienţi că realitatea actuală îi obligă să reinterpreteze cutumele şi să se alinieze noilor situaţii europene şi mondiale, care evoluează în ritm alert. Numai împreună, mediul academic, mediul de afaceri, sindicatele şi experţii în legislaţia muncii pot schimba mentalităţi şi pot crea noi instrumente de abordare a raporturilor de muncă.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.