Caiet Constituțional, 1991-2021. 30 de ani de la adoptarea Constituției

Prof. univ. dr. Cristian Ionescu: În urmă cu 30 de ani România a renunțat la vechiul regim iar legiuitorii constituanți au consacrat în Legea fundamentală a țării un regim politic democratic și pluralist, construit pe temelia instituțională a principiilor democrației constituționale și ale statului de drept. În 1991 s-a pornit, astfel, la o nouă construcție politică, care a antrenat în siajul ei formarea unei noi arhitecturi constituționale, dobândirea treptată a unor noi modele de gândire și practică politică.

În 1990-1991 cu toții intram într-o lume mai mult a inovării instrumentelor politice inerente  unui tip nou, democratic și cu adevărat umanist de guvernare, decât într-una a reflecției politice instruite, pe marginea modalităților de trecere instituțională de la vechiul regim la un nou regim de guvernare, pe care toate mijloacele mass-media îl enunțau și stimulau, fără a-l cunoaște îndeajuns, printr-o uriașe producție cantitativă de emisiuni TV și articole de presă, relatări din dezbaterile parlamentare etc. – toate având, din păcate, ca rezultat, formarea în masa largă a populației, a unei imagini distorsionate asupra ideilor de libertate, democrație, stat de drept, egalitate, drepturile omului, toate acestea fiind, fiecare în parte și toate împreună, repere ale valorilor și principiilor democrației constituționale.

După 30 de ani de la aprobarea Constituției, tot mai mulți teoreticieni, dar și oameni politici, își pun din ce în ce mai des, fie problema ”rodării” cadrului constituțional și trecerii într-un nou stadiu al acestuia, fie cea a reformării unor instituții politice și, implicit, a revizuirii Legii fundamentale.

În acest context, Institutul Social-Democrat ”Ovidiu Șincai” și Asociația Pro Democrația au organizat în vara acestui an o masă rotundă la care au participat cadre didactice din mediul universitar, foști membri ai Adunării Constituante și  parlamentari, care au abordat din diferite perspective, problematica compatibilității normelor constituționale cu actualul stadiu de dezvoltare a societății românești și au exprimat opinii privind o Constituție a viitorului.

Intervențiile prezentate cu această ocazie sunt publicate în lucrarea Caiet Constituțional, 1991-2021. 30 de ani de la adoptarea Constituției, apărută la Editura ”Monitorul Oficial” sub coordonarea senatorului Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului României și a profesorului Cristian Pîrvulescu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.