Studii de Dreptul urbanismului | Mihail C. Barbu, Amalia Bîrsan, Alexandra-Raisa Chistruga, Yahia Dardari, Ilinca Lupașcu, Beatrice-Elena Paraschiv, Delia Săpunaru

Editura: „Lucrarea de față constituie o veritabilă premieră pentru doctrina de specialitate și cuprinde șapte studii de dreptul urbanismului menite să ofere pârghii reale pentru abordarea eficientă a problemelor de urbanism și construcții, realizate de șapte specialiști în domenii de impact (doi avocați, trei juriști, un urbanist și un arhitect), toți absolvenți ai programului de master de Dreptul urbanismului al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Volumul este rezultatul reunirii unor teme de mare actualitate în domeniu, autorii surprinzând caracteristicile esențiale, determinante ale unora dintre problemele create de legislație și reflectate în jurisprudența extrem de vastă a instanțelor de contencios administrativ ce oferă uneori soluții surprinzătoare în absența unor prevederi legislative clare și lipsite de echivoc.

Această colecție de studii este destinată atât profesioniștilor dreptului, arhitecturii sau urbanismului, cât și studenților pasionați de acest domeniu.”

Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan despre lucrare: „Fiecare din cele șapte teme propuse prezintă un interes particular, formând parcă un «puzzle» al unora dintre cele mai importante și actuale probleme ce îi preocupă pe toți cei implicați în activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, aflată într-o strânsă și directă corelare cu întreaga procedură de autorizare a executării construcțiilor. (…) recomandăm cu căldură celor implicați și celor interesați de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului, nu puțini la număr, suntem convinși, parcurgerea acestor studii conținând idei, opinii, analize temeinic documentate și riguros argumentate”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.