Modalitățile și condițiile de acces în funcția publică. Repere teoretice și practice | Cristian Bitea

Editura: „Cartea tratează aspecte utile atât persoanelor interesate de accesul în funcția publică, cât și funcționarilor publici, în procesul de dezvoltare a carierei acestora, dar și celorlalte categorii de personal: demnitarii din administrația publică centrală, aleșii locali și personalul contractual.

De asemenea, cercetarea oferă atât repere teoretice cât și practice ale fenomenului administrativ studiat – stabilirea modalităților și condițiilor de acces în funcția publică – și care are deopotrivă o finalitate teoretică: prin care se propune o identificare și clasificare a modalităților și condițiilor de acces, o comparare a acestora prin surprinderea elementelor comune și de diferențiere, determinarea unor corelații, formularea unor definiții și conturarea unor paradigme de activitate a funcționarilor publici, în special, și a personalului administrației publice, în general, cât și una practică-aplicativă: rezultatele studiului prezintă un set de date, informații și cunoștințe asupra unor situații de drept și de fapt, referitoare la accesul în funcția publică. Acestea urmează să ofere baza pentru analiza critică în vederea fundamentării motivate și formulării de politici publice de acces în funcția publică, precum și pentru intervenții de tip remediu în sensul stabilirii ori revizuirii unor elemente de reglementare, prin posibile opțiuni deschise de lege ferenda pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent.

Domeniul de interes va da contur și expresie unui fond de cunoaștere nou și specific în ansamblul teoriilor care însoțesc studiul personalului administrației publice, subsumat ariei de cercetare a științelor administrative.”