Totul nou pe frontul anticorupției | Nicolae Drăgușin

Totul nou pe frontul anticorupțieiEditorul:Faptele și declarațiile din sfera justiției și dreptului penal în perioada 2017–2019 definesc cea de-a treia criză în combaterea corupției. Aceasta se remarcă deopotrivă prin diversitatea actorilor implicați și pretențiile științifice ale dezbaterii. Soluția constă în executarea unui reglaj constituțional fin al mecanismului de control reciproc al puterilor separate. Cartea s-a născut din stupoarea produsă de evenimentele anilor din urmă și s-a hrănit până la ultima pagină din convingerea că nimeni nu trebuie să trăiască atât de mult și de intens încât să nu-i mai rămână timp pentru reflecție. Astfel, paginile cuprinse între aceste coperte poartă toate urmele glisării neobosite între cei doi poli neschimbabili ai cetățeniei: pasiunea implicării civice și calmul rece al gândirii.”  — NICOLAE DRĂGUȘIN

“Mesajul străzii a fost întărit de o încadrare simbolică a luptei pentru apărarea idealului anticorupției: între tragedia din clubul Colectiv (31 octombrie 2015), care a consacrat mesajul „Corupția ucide“, Centenarul Marii Unirii (1918) și împlinirea a treizeci de ani de la Revoluție (1989). Acest lucru ne‑a permis să descriem  anticorupția nu doar ca pe o luptă pentru egalitatea de șanse ce caracterizează democrația, ci și ca pe o împlinire a Revoluției cu tot ce a însemnat aceasta: libertate, orientarea privirii către lumea civilizației euroatlantice, prosperitate.  Această carte pledează pentru separarea echilibrată a puterilor dintr‑un stat, având în vedere principiul moderației din viața fiecăruia dintre noi. Moderația este un instinct al omului, dar de cele mai multe ori este manifestarea concretă a înțelepciunii. Atunci când moderația lipsește la nivel individual, colectivitatea oamenilor trebuie apărată prin organizarea eficientă a puterilor dintr‑un stat, așa încât nimeni să nu confiște puterea, iar patimile personale să nu se răsfrângă asupra existenței instituțiilor.”