Cronica unor amintiri | Elena Crișu, Constantin Crişu

Autorul Prof. Dr. Constantin Crișu: “După lungi ezitări, mai ales în perioada extrem de grea petrecută în liniștea solitară şi prea plină de amintiri personale şi familiale determinate îndeosebi de dispariția scumpei mele soţii ELENA, am hotărât să las moștenitorilor mei și tuturor celor care m-au îndrăgit sau măcar le-a păsat de mine, o cronică a amintirilor pământene de la naştere până spre apusul vieţii, acum când destinul meu, prin bunăvoința Domnului, mi-a oferit un popas viabil de 90 de ani, cu mintea încă limpede ca să pot să mai transmit Cronica Amintirilor mele. Destinul meu a cuprins o mare parte din secolul XX, am trăit dictatura regală, cea militară, apoi comunistă, războiul, demența stalinistă, revolta din 89, confiscarea ei, și așa zisa democrație de acum.
Sper să fi izbutit să scriu cartea vieţii mele, în toate sensurile cuvântului, să-mi afirm identitatea, personalitatea, bună, rea, așa cum a fost. (…)
Ursitoarele m-au răsfățat cu daruri multiple: viața lungă, simțul moralității și al ridicolului, credința în Dumnezeu, smerenia și blândețea. (…)
Mă încearcă speranţa că viaţa mea are, aş îndrăzni să sper, un anumit conținut, sens şi densitate. Mă mângâie gândul că o atare autobiografie culturală și ideologică nu prea există în literatura română ca gen distinct. Am dorit ca prin această cronică a amintirilor mele, picurate uneori cu triste trimiteri într-un prezent pe care de multe ori nu-l mai înțeleg, să transmit ideile, iluziile, reveriile, revoltele, decepțiile, împlinirile și neîmplinirile mele.
Pentru că asta este până la urmă această carte. O încercare. Ca toată viața mea.”

Dr. Dumitru Adrian Crăciunescu și Prof. Dr. Nicoleta Diaconu: “Considerăm o onoare și o responsabilitate majoră să aducem gratitudinea noastră ilustrului jurist-magistrat și cadru didactic universitar puternic ancorat în activitatea juridică a ultimei jumătăți a sec XX și primului deceniu din sec XI – domnul Constantin Crișu. (…)
Într-o lume aflată în continuă schimbare, în care ierarhia valorilor pare a fi răsturnată, am avut acces la opera științifică a distinsului magistrat CONSTANTIN CRIȘU, care a constituit un veritabil ghid în cariera noastră profesională.
Considerăm că puțini oameni pot stăpâni arta condeiului așa cum o face domnul profesor CONSTANTIN CRIȘU, sub semnătura căruia, găsim prin librării și biblioteci atât cursuri universitare, monografii juridice, articole și studii juridice, care reprezintă veritabile ghiduri pentru practicienii profesiilor juridice.
Distinsul jurist CONSTANTIN CRIȘU a influențat decisiv formarea profesională a multor generații de practicieni în domeniul juridic. (…)
Am găsit sprijinul necondiționat și soluții la problemele comentate și adnotate în ghidurile juristului precum și în celelalte monografii și lucrări cu caracter juridic publicate sub semnătura domnului CONSTANTIN CRIȘU, care deschideau o adevărată poartă către practicarea profesiilor juridice, respectiv ”Ghidul Juristului” sau ”Codul juristului”. Ulterior, am studiat paleta deosebit de generoasă a publicațiilor domnului CONSTANTIN CRIȘU, care ne-au ajutat să îmbinăm armonios aspectele de teorie cu cele de practică juridică, grație modelelor juridice deosebit de prețioase din lucrările domniei sale.
Dincolo de cuvinte descoperim Omul CONSTANTIN CRIȘU, veritabil model reprezentativ pentru cei din jur, prin multiplele sale calităţi: magistrat, cercetător ştiinţific, jurist, pedagog – toate exercitate la o înaltă și exigentă calitate profesională.”

Prof. Elena Eșanu Șerbănescu: “O carte album [Editura “Juris Argessis”, Curtea de Argeș, 2021] exemplară, narată de o personalitate exemplară. Distinsul şi energicul, umanul personaj narator al acestui album cu întâmplări din viaţa de familie, domnul judecător Crişu, se dovedeşte a fi un stâlp-colos al familiei sale: al părinţilor, fraţilor, nepoţilor, cum şi al persoanelor care i-au cerut sprijinul. E greu să exprimi impresiile lăsate în urma parcurgerii celor peste 500 de pagini în legătură cu o familie aşa de numeroasă, o familie care trudeşte pentru existenţă şi care are întotdeauna alături omenia, tradiţia străbună şi credinţa în Divinitate. Am afirmat că această carte-album este una exemplară. Ea este un model de cum trebuie să-şi ducă existenţa o familie, cum trebuie păstrate relaţiile de rudenie, cum să răspundă atunci când cineva drag are nevoie de sprijin, nu numai material dar şi sufletesc.”