Legea organizării și exercitării profesiei de avocat. Ed. 2 | Ștefan Naubauer

Editorul: „Această nouă ediție tratează majoritatea aspec­telor importante reglementate de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, revăzute de autor prin filtrul experienței acumulate, cu observarea actelor normative modificatoare adoptate între timp, inclusiv recenta Lege nr. 184/2021: principiile fundamentale, activitățile ce pot fi realizate de avocați, formele și moda­litățile de exercitare a profesiei, situația avocaților străini, nedem­­nitățile, incompatibilitățile, interdicțiile, primirea în pro­fesie, stagiul profe­sional, dobândirea calității de avocat definitiv, tabloul avocaților, exercitarea ilegală a avocaturii, suspendarea și înce­tarea calității de avocat.

În limitele articolelor analizate, ediția a II-a este mult îmbogățită, valorificând adnotările pe care autorul le-a făcut în decursul anilor pe marginea comentariilor inițiale și reunind opiniile sale de actualitate exprimate din anul 2004 până în prezent, o bună parte a lor fiind aduse acum pentru prima dată în lumina tiparului.

Prin abordarea interprofesională, lucrarea poate fi utilă nu doar avocaților, ci și altor practicieni ai dreptului. Totodată, explicațiile vor ajuta la studierea textelor Legii nr. 51/1995 de către cei care se pregătesc în vederea susținerii exame­nelor de primire în avocatură și absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.