Drept procesual civil. Procedura în fața instanței și în căile de atac | Gheorghe-Liviu Zidaru, Paul Pop

 Editorul: ”Autorii, cadre didactice la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi practicieni cu o experienţă îndelungată în domeniul procedurii civile, şi-au propus să ofere celor interesaţi un curs de procedură civilă care cuprinde o tratare aprofundată a materiei reglementate de Cartea a II-a a Noului Cod de procedură civilă, dedicată procedurii contencioase în primă instanţă şi în căile de atac. Scris într-o manieră cursivă şi accesibilă, cursul pune accent pe chestiunile care privesc aplicarea practică a regulilor de drept procesual civil, analizând deopotrivă poziţiile doctrinare de referinţă cu privire la fiecare subiect tratat.

Lucrarea îşi propune o raportare sistematică la jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, îndeosebi cea recentă şi cu accent pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reliefând totodată, acolo unde este cazul, soluţii de referinţă ale jurisprudenţei vechi care au dăinuit în timp şi orientează inclusiv practica judiciară actuală. Desigur, jurisprudenţa a fost selectată şi tratată într-o manieră critică, dintr-o perspectivă ştiinţifică şi practică, iar nu doar într-un stil exegetic. De altfel, considerentele relevante sunt redate adesea in extenso, tocmai pentru ca cititorul să-şi creeze, respectiv să-şi consolideze deprinderea de a lectura nemijlocit hotărârile judecătoreşti citate şi a înţelege raţionamentele uzitate, inclusiv în cuprinsul hotărârilor de principiu, iar nu doar de a-şi însuşi mecanic o anumită soluţie, dar fără a o înţelege.

Ceea ce îşi doresc autorii de la cititorii lor este ca aceştia să-şi dezvolte aptitudinea gândirii independente, formate pe temeiul unui studiu temeinic al doctrinei de drept procesual civil şi totodată apte de aplicarea corectă și concretă a principiilor şi regulilor însuşite la situaţiile extrem de diverse întâlnite în practică. Altfel spus, abilitatea de a califica juridic situaţiile procesuale întâlnite şi de a aplica regulile de drept în spiritul şi litera lor, dincolo de exemplele doctrinei şi chiar ale jurisprudenţei de până acum, este ceea ce formează un jurist adevărat, indiferent că acesta este judecător, avocat sau consilier juridic. Prin urmare, cursul de faţă se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, auditorilor de justiţie, dar şi tuturor practicienilor dreptului care sunt conştienţi de faptul că învăţarea este un proces perpetuu, care nu încetează nici după absolvirea cu succes al celui din urmă examen obligatoriu în profesia juridică aleasă.”