Dreptul familiei | Cristina Nicolescu

Editorul: ”Dacă acesta este crezul poetului, al artistului în general, dimpotrivă, menirea omului de știință este aceea de a dezlega mistere. Analizând conceptele de bază și mecanismele de funcționare care dau viață instituțiilor juridice configurate în Cartea a II-a, „Despre familie”, din arhitectura Codului civil, lucrarea exercită o funcție revelatoare, ridicând o parte dintre vălurile sub care încă se mai ascunde fascinantul și provocatorul drept al familiei.

Valorificând acumulările doctrinare și jurisprudența recentă a instanțelor naționale, prezentul curs universitar oferă chei de interpretare, în litera și spiritul legii, aduce contribuții originale, problematizează, surprinde atât aspectele pozitive, cât și punctele vulnerabile ale soluțiilor normative din materie familială, abordarea teoretică a problematicii împletindu-se în mod armonios cu o perspectivă utilitaristă, pragmatică. Pentru atingerea obiectivelor fixate, se face apel, în mod special, la metoda istorică, la cea comparativă, precum și la metoda logică.

Totodată, având în vedere că, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, familia şi dreptul său au devenit un veritabil „laborator” al interacțiunilor între normele naționale și cele internaționale, lucrarea pune în lumină și sursele externe, în special jurisprudența Curții de la Strasbourg, care forțează statele-părți să (re)construiască propriul drept pe baza unor standarde comune, ajungându-se astfel la formarea unui veritabil ius commune familias.

Prin structura și vastitatea informațiilor oferite, prezentul curs universitar reprezintă un instrument util și revelator nu numai pentru studenți, masteranzi și doctoranzii în drept, ci și pentru orice teoretician și practician al dreptului, adresându-se, nu în ultimul rând, tuturor celor preocupați de domeniul raporturilor de familie, atrași irezistibil, ca într-un cântec de sirenă, de farmecul inefabil al dreptului familiei și de numeroasele sale provocări contemporane.”